649.00

Ecosoft P’URE tərs osmos filtrləri sabit mineral tərkibli dadlı su təmin edən innovativ texnologiyalar və təbii proseslərin birləşməsini təmsil edir.

Ecosoft P’URE Alkafuse filtri yüksək qələvi süzülmüş su (pH > 8.5) təmin edir. PFAS tərkibini 99%-ə qədər azaldır.

SKU: SBMW-001-009-6-1-1 Categories:
Description

Ecosoft P’URE tərs osmos filtrləri sabit mineral tərkibli dadlı su təmin edən innovativ texnologiyalar və təbii proseslərin birləşməsini təmsil edir.

Ecosoft P’URE Alkafuse (Motorlu) filtri yüksək qələvi süzülmüş su (pH > 8.5) təmin edir. PFAS tərkibini 99%-ə qədər azaldır.

 

Filtrasiya mərhələləri
 
Birinci mərhələ
Polipropilen kartric Ecosoft 2,5″X10″ 5 mkm – suyu 5 mikrondan böyük torpaq, qum və pas hissəciklərindən təmizləyir.
 
İkinci mərhələ
Qranular formada aktivləşdirilmiş kömür kartric Ecosoft 2,5″х10″ – suyun üzvi və xlor üzvi birləşmə maddələrindən, həmçinin xlordan təmizləyir, ağır və rəngli metalların, fenol və neft məhsullarının konsentrasiyasını azaldır. Suyun dadını, rənginı və qoxusunu yaxşılaşdırır.
 
Üçüncü mərhələ
Preslənmiş formada aktivləşdirilmiş kömür kartric Ecosoft 2,5″х10″  – suyun üzvi və xlor üzvi birləşmə maddələrindən, həmçinin xlordan təmizləyir, ağır və rəngli metalların, fenol və neft məhsullarının konsentrasiyasını azaldır. Suyun dadını, rənginı və qoxusunu yaxşılaşdırır. Preslənmiş struktur sayəsində kartric həmçinin 10 mikrondan böyük mexaniki çirk hissəciklərini saxlayır.
 
 
Dördüncü mərhələ
Filtrasiyanın əsas mərhələsi. İlkin filtrasiyadan sonra su, çirkləndiricilərin 99,8% -nı etibarlı şəkildə saxlayan membrandan keçir.
 
Beşinci mərhələ
Membrandan sonra təmizlənmiş su minerallaşmanın ilk mərhələsi üçün xüsusi Alkafuse kartricinə daxil olur. Kartricin xüsusi texnologiyası qayalardan keçən suyun təbii sürətini təqlid edir. Bu, suyun Alkafuse katricinin təbii mineral ilə təmas müddətini artırır,  daha artıq minerallaşmanı təmin edir.
 
Altıncı mərhələ
Sonra su çəndə toplanır və oradan Alkafuse kartricinə, minerallaşmanın ikinci mərhələsinə keçir. Bu texnologiya təmizlənmiş suda lazımlı və daimi kalsium tərkibini saxlamağa imkan verir.
 
Yeddinci mərhələ
Kömür postfiltr – təmizlənmiş suyu yüngülləşdirir və dadlandırır.  
 
Kartriclərin dəyişdirilmə vaxtı:
· Suyun ilkin təmizlənməsi kartricləri – hər 6 aydan bir
· Əks osmos membranı – hər 24 aydan bir
· Kömür postfiltr – hər 12 aydan bir
· Mineralizator – hər 12 aydan bir
 
Filtrdən uzun müddət istifadə olunmayacaqsa, ona verilən su təchizatını bağlamaq tövsiyə olunur.
 
 
 
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Giriş təzyiqi, atm – 3–6
Gələn suyun dərəcəsi, °С – +4…+30
Filtrin çəkisi, kq – 6
Filtrin ölçüləri, H х E х D, mm – 310х440х195
Su çənin ölçüləri, H х E х D, mm – 350х260х260
 
 
KOMPLEKTASİYA
1. Filtrin korpusu
2. İlkin təmizlənmə üçün kartric dəsti (iki kömür ilə)
3. Əks osmos membranı (DOW Filmtec USA)
4. Kömür postfiltr
5. Mineralizator Alkafuse
6. Su çəni
7. Su kranı (modern)
8. Borular və fitinqlər dəsti
9. Kartriclər və membranın dəyişdirilməsi üçün açarlar
10. Təlimat kitabçası
Əlavə məlumat
Kampaniya seçimi

1-ni alana 2-cisi 50% endirimlə, Normal qaydada alış