449.99

Ecosoft Absolute pompa ilə əks osmos filtri aşağı təzyiqli su xətlərində suyun molekulyar səviyyədə təmizlənməsi üçün hazırlanmışdır. Filtrin məhsuldarlığı – 8 litr/saat. Filtr suyu viruslar və bakteriyalar daxil olmaqla 99,8% çirkləndiricidən təmizləyir.
 
Filtrasiya mərhələləri
Təmizləmə prosesində su ardıcıllıqla 5 mərhələdən keçir, bunların hər biri üçün filtrdə ayrıca kartric verilir.
SKU: SBMW-001-009-5 Category: Tags:
Description
Ecosoft Absolute Plus əks osmos filtri aşağı təzyiqli su hətlərində suyun molekulyar səviyyədə təmizlənməsi üçün hazırlanmışdır. Filtrin məhsuldarlığı – 8 litr/saat. Filtr suyu viruslar və bakteriyalar daxil olmaqla 99,8% çirkləndiricidən təmizləyir.
 
Filtrasiya mərhələləri
Təmizləmə prosesində su ardıcıllıqla 5 mərhələdən keçir, bunların hər biri üçün filtrdə ayrıca kartric verilir.
 
Birinci mərhələ
Polipropilen kartric Ecosoft 2,5″X10″ 5 mkm – suyu 5 mikrondan böyük torpaq, qum və pas hissəciklərindən təmizlənir.
 
İkinci mərhələ
Qranular formada aktivləşdirilmiş kömür kartric Ecosoft 2,5″х10″ – suyun üzvi və xlor üzvi birləşmə maddələrindən, həmçinin xlordan təmizləyir, ağır və rəngli metalların, fenol və neft məhsullarının konsentrasiyasını azaldır. Suyun dadını, rənginı və qoxusunu yaxşılaşdırır.
 
Üçüncü mərhələ
Preslənmiş formada aktivləşdirilmiş kömür kartric Ecosoft 2,5″х10″  – suyun üzvi və xlor üzvi birləşmə maddələrindən, həmçinin xlordan təmizləyir, ağır və rəngli metalların, fenol və neft məhsullarının konsentrasiyasını azaldır. Suyun dadını, rənginı və qoxusunu yaxşılaşdırır. Preslənmiş struktur sayəsində kartric həmçinin 10 mikrondan böyük mexaniki çirk hissəciklərini saxlayır.
 
Dördüncü mərhələ
Filtrasiyanın əsas mərhələsi. İlkin filtrasiyadan sonra su, çirkləndiricilərin 99,8% -nı etibarlı şəkildə saxlayan membrandan keçir.
 
Beşinci mərhələ
Kömür postfiltr – təmizlənmiş suyu yüngülləşdirir və dadlandırır.
 
 
Kartriclərin dəyişdirilmə vaxtı
· Suyun ilkin təmizlənməsi kartricləri – hər 6 aydan bir
· Əks osmos membranı – hər 24 aydan bir
· Kömür postfiltr – hər 12 aydan bir
 

Filtrdən uzun müddət istifadə olunmayacaqsa, ona verilən su təchizatını bağlamaq tövsiyə olunur.
 
 
 
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Giriş təzyiqi, atm – 2 – 4,5
Gələn suyun dərəcəsi, °С – +4…+30
Filtrin çəkisi, kq – 8
Filtrin ölçüləri, H х E х D, mm – 455х410х195
Su çəninin ölçüləri, H х E х D, mm – 350х260х260
 
 
KOMPLEKTASİYA
1. Filtrin korpusu
2. İlkin təmizlənmə üçün kartric dəsti (iki kömür ilə)
3. Əks osmos membranı (DOW Filmtec USA)
4. Kömür postfiltr
5. Su çəni
6. Su kranı (modern)
7. Borular və fitinqlər dəsti
8. Kartriclər və membranın dəyişdirilməsi üçün açarlar
9. Təlimat kitabçası