10,990.00

99,8% -ə qədər çirkləri, o cümlədən bakteriya və virusları, həmçinin qoxuları və qatqıları aradan qaldırmağın ən mükəmməl və effektiv yoludur. Əks osmos, təhlükəsiz içməli suyun istehsalının təbii və qənaətli bir yoldur.

Modelin xüsusiyyətləri:

Sutkada 24 000 litrə qədər təmizlənmiş su

Bağ evi, kafe, restoran, laboratoriya, sənayedə – kiçik proseslər, buxar qazanları və buxar generatorlarını su ilə təmin edir
 

Ağır suların həlli

Stabil yüksək keyfiyyətli təmizlənmiş su təmin edir və ilkin suyun keyfiyyətindən asılı olaraq təmizlənmiş suyun məhsuldarlığını tənzimləməyə imkan verir.
 

Enerji xərclərinə qənaət

Ecosoft membranı və Grundfos pompasının sayəsində
Description
Filtrin səmərəli və avtomatlaşmış rejimdə işləməsi üçün OC 5000 nəzarətçisi
OC 5000 nəzarətçisi əks osmos qurğularının avtomatik və ya əl ilə idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur və aşağıdakıları təmin edir:
— su çəninin müəyyən olunmuş səviyyəyə görə qurğunu qoşulmağı və söndürməsi;
— membranların avtomatik hidravlik yuyulmasının yerinə yetirilməsi;
— nasosu quru işləmədən qorumaq, membranları yüksək təzyiqdən və s. qorumaq üçün sistemin qəza rejiminə keçməsi və dayandırılması;
— elektrik keçiriciliyinin və temperaturun ölçülməsi və göstərilməsi.
 

 
Sistemin servisi:
Sistemin düzgün və effektiv işləməsi üçün aşağıdakıları etmək lazımdır:
  • Mexaniki təmizləmə kartriclərini ən azı 3 ayda bir dəfə dəyişdirin
Kartriclər böyük çirklərin (qum, gil hissəcikləri və s.) Membranlara girməsinin qarşısını alır və onların dəyişdirilməsini gecikdirdikdə membrana zərər vura və ya məhv edə bilər.
  • Əks osmos membranının kimyəvi yuyulmasını ildə ən azı iki dəfə həyata keçirin
Təmizlənmiş suyun keyfiyyətinin pisləşdiyi və ya məhsuldarlığın azaldığı hiss olunduğu hallarda membran yuyulmalıdır. Bu prosedur kimyəvi yuyucu stansiya və xüsusi reagentlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir.
  • Texniki baxış jurnalı və sistemin göstəricilərinin qeydiyyatının aparın
Texniki baxış jurnalı və sistemin göstəricilərinin jurnalı, kartriclərin səmərəli və vaxtında dəyişdirilməsinə, membranların kimyəvi yuyulmasına və digər texniki işlərin aparılmasına imkan verəcəkdir.
 
Sistem necə işləyir:
Membran modulunun içərisində su iki axına bölünür:
demineralizasiya edilmiş su – permeat
duzlu su – konsentrat
Modulun işləməsi zamanı konsentratın bir hissəsi kanalizasiya sularına axıdılır, qalan hissəsi isə konsentratın təkrar emalını təmin edərək yüksək təzyiq nasosunun girişinə göndərilir.
Daxil olan su axınına antiskalant qatmaq olar, bu da membran elementləri içərisində yataqların əmələ gəlməsinə mane olur.
Əks osmos moduluna daxil olmadan əvvəl su mexaniki kartricdə ilkin təmizlənmədən keçir, membrana 5 mikrondan böyük ölçüdə çirklərin daxil olmasının qarşısını alır.
Qirişdə suyun təzyiqi az olduqda və ya membran modulunda həddindən artıq olduqda, cihaz qəza rejiminə keçərkən söndürülür.
 
 
 
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
15 °С dərəcədə məhsuldarlıq – 1000 l/s
Membran – XLE-4040
Membranların sayı – 4 ədəd
Elektrik enerjisi – 230 V, 50 Hz
Pompanın gücü – 1,9 kVt
Giriş təzyiqi – 2–4 atm
Moduldakı işlək təzyiq – 10-12 atm
İşlək rejimdə suyun istehlakı – 1300-1600 l/s
Hidravlik yuyulma zamanı suyun istehlakı – 3500-4500 l/s
Qoşmaların diametirləri:
– cihazın qirişi – 1″
– təmiz suyun çıxışı – 1″
– konsentratın çıxışı – 1″
Filtrin ölçüləri, H х E х D, mm – 1500х700х600