24.99

Mineralizator eyni zamanda suyun mineral tərkibini, pH və orqanoleptik xüsusiyyətlərini qaydasına salır.
 
Digər istehsalçıların əks osmos filtrləri üçün də uyğundur.