Ərpə qarşı filtrlər məişət cihazlarının istilik elementlərinin duzların mənfi təsirlərindən qorumaq üçün hazırlanmışdır.